Mjesečna članarina

Za vježbanje u Recovery grupi sat vremena = 50,00 kna, za članove studija 40,00 kuna.

Članarina za vježbanje u umirovljeničkoj, jutarnjoj, grupi za dva puta tjedno = 150,00 kn.

Članarina za vježbanje u umirovljeničkoj, jutarnjoj, grupi za tri puta tjedno = 180,00 kuna.

KN 160 /mj
  • 1 puta tjedno
  • 4 treninga mjesečno
KN 250 /mj
  • 2 puta tjedno
  • 8 treninga mjesečno
KN 280 /mj
  • 3 puta tjedno
  • 12 treninga mjesečno
KN 150 /sat
  • Privatni trening
  • U paketu od 8 treninga 120KN sat
KN 170 /sat
  • Instruktor Igor Dačić
  • U paketu od minimalno 8 treninga 150KN sat
KN 200 /sat
  • Instruktorica Maja Diklić Dačić
  • U paketu od minimalno 8 treninga 170KN sat

Individualni program i mini grupe

Dvije su vrste paketa, oni koji moraju biti iskorišteni unutar 4 tjedna i oni koji vrijede do 8 tjedana.

Paket od 8 tjedana ima cijenu za 50,00kn višu od cijene paketa od 4 tjedna.

Paketi koji se sastoje od 8 treninga i više imaju nižu cijenu sata od pojedinačno uplaćenih treninga.

KN 110 /sat
  • Poluprivatni trening (dvije osobe)
  • U paketu od minimalno 8 treninga 90KN sat
KN 70 /sat
  • Mini grupe (4 osobe na satu)
  • U paketu od minimalno 8 treninga 60KN sat

Kombinacijski paketi

Grupni + Poluprivatni

8 treninga (4x grupa + 4x poluprivatni)

560KN
1x tjedno grupa, 1x tjedno poluprivatni

12 treninga (8x grupa + 4x poluprivatni)

680KN
2x tjedno grupa, 1x tjedno poluprivatni

12 treninga (4x grupa + 8x poluprivatni)

840KN
2x tjedno grupa, 1x tjedno poluprivatni

Grupni + Mini grupni

8 treninga (4x grupa + 4x mini)

400KN
1x tjedno grupa, 1x tjedno mini

12 treninga (8x grupa + 4x mini)

490KN
2x tjedno grupa, 1x tjedno mini

12 treninga (4x grupa + 8x mini)

600KN
1x tjedno grupa, 2x tjedno mini

Poluprivatni + Mini

8 treninga (4x poluprivatni + 4x mini)

600KN
1x tjedno poluprivatni, 1x tjedno mini

12 treninga (4x poluprivatni + 8x mini)

840KN
1x tjedno poluprivatni, 2x tjedno mini

12 treninga (8 x poluprivatni + 4 x mini)

960KN
2x tjedno poluprivatni, 1x tjedno mini

Cijene su izražene za pakete koji moraju biti iskorišteni u roku od 4 tjedna, a ako paket vrijedi 8 tjedana cijena je uvećana za 50KN

X